Producten – Particulieren

Voertuigen

Personenwagen

Alles betreffende het verzekeren van uw personenwagen leest u hier

Lichte vracht

Mogelijke verzekeringen?
- de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- de verzekering rechtsbijstand
- de volledige of gedeeltelijke omniumverzekering
- de Bijstandverzekering.
- de ongevallenverzekering (bestuurder).

Dit moet u zeker weten:
- alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden.

Brom-/Motorfiets

Mogelijke verzekeringen?
- de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- de verzekering rechtsbijstand
- de brandverzekering
- de brand en diefstalverzekering
- de ongevallenverzekering

Dit moet u zeker weten:
- alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden.

Bijstandsverzekering

U kan kiezen uit 3 formules:

Formule 1
Wereldwijde bijstand aan personen.
Bijstand voor het voertuig:

- na ongeval in België
- na ongeval of panne in het buitenland

Formule 2
Bijstand formule 1, aangevuld met VAB-lidmaatschap inclusief pechverhelping in België & Luxemburg

Formule 3
Bijstand formule 2, uitgebreid met vervangwagen na ongeval, diefstal of panne (in België)

Pleziervaart

De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot.

Doelgroep:
De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot.

Mogelijke verzekeringen?
- De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- De verzekering rechtsbijstand
- De verzekering casco
- De bijstandsverzekering

Uw woning en aanverwanten

Woningpolis

Gebouw:
De verzekering verleent een alle risico-dekking voor de gebouwen met inbegrip van de gehuurde garage. Wij verzekeren hierdoor alle mogelijke schades behalve een beperkt aantal gevallen die we expliciet uitsluiten.

Inhoud:
Voor de verzekering van de inhoud van het gebouw kunt u kiezen:

multi risico: een aantal verzekerde gevaren wordt opgesomd.
alle risico: alle risico’s zijn verzekerd, behalve wat expliciet wordt uitgesloten.

Diefstal

De dekking diefstal is inbegrepen maar uitsluitbaar indien u dat wenst.
- Geldt ook als u op straat met geweld of onder bedreiging wordt beroofd.
- Zelfs diefstal in uw vakantieverblijf of in de studentenkamer van uw kinderen is meeverzekerd.
- Sleutels verloren of gestolen? We vervangen de sloten van uw buitendeuren.

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking.
Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,...)

Bodemsanering

- Verwarmt u met stookolie? Dan is dit een interessante optie! Via deze waarborg bespaart u zichzelf de dure kosten om de bodem te saneren bij een eventueel lek.

Verzekering voor de bouwer

- Bouwplannen? Informeer dan zeker naar deze optionele verzekering die u kan toevoegen aan uw brandverzekering. U kan kiezen uit verschillende formules om ongevallen, aansprakelijkheid en dergelijke tijdens het bouwproces in te dekken.

Aansprakelijkheid

Gezinspolis

B.A.:
Veroorzaakt u, iemand van uw gezin of een van uw dieren schade aan iemand anders, dan moet u die schade vergoeden. KBC betaalt het slachtoffer in uw plaats.

R.B.:
Juridische en financiële bijstand bij geschillen in de privésfeer.

Hond

Deze optie verzekert u voor:
- de dierenartskosten als uw hond gewond raakt bij een verkeersongeval.
- de crematiekosten en kosten voor een nieuwe, gelijksoortige pup als uw hond overlijdt door een verkeersongeval.
- de kosten voor opvang in een hondenpension bij hospitalisatie van iemand van uw gezin waardoor niemand meer voor uw hond kan zorgen.
- lichamelijke letsels door hondenbeten van uw eigen of een andere hond.

Bijverdienste

Deze extra verzekering heeft u nodig als u een hobby hebt waarmee u ook een inkomen verwerft, bijvoorbeeld:
- u oefent diensten uit: interieuradvies, schoonheids- en lichaamsverzorging, vertaalwerk, organisatie van workshops, uitbating van een bed & breakfast, optreden met een muziekband, …
- u verkoopt goederen: drank en voeding, producten die u ambachtelijk vervaardigt (bijv. kaarsen, ijs, confituur, …), kleding, juwelen, meubels, …
- u kweekt dieren en teelt planten, bloemen, groenten en fruit.
- u doet huishoudelijke werken en tuinonderhoud: poetsen en strijken, het gras maaien, de haag scheren, …

Lesgever

Deze extra verzekering heeft u nodig als u of iemand van uw gezin lesgeeft en hiermee iets verdient.
- Verzekert de schade die u aan uw leerlingen of iemand anders toebrengt.
- Verzekert de schade die uw leerlingen aan mekaar of iemand anders toebrengen.
- Zowel voor praktijklessen (tekenles, zwemles, …) als theorielessen (Latijn, boekhouden, …).
- Ongeacht of u voltijds of deeltijds lesgeeft.
- Ongeacht of u zelfstandige of loon- of weddetrekkende bent.

Hulp bij uw thuis

Een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die thuis personeel in dienst heeft (poetsvrouw, tuinman, babysit, ...).
- Voor iedereen die voor u werkt of klust.
- Verzekert het personeel dat u betaalt, maar ook wie gratis voor u werkt (vrienden, buren, familie, …) als ze een ongeval krijgen tijdens hun werk bij u thuis.
- Verzekert de personen die occasioneel voor u werken of een klus opknappen (ook onofficieel).

Uitgebreide dekking
- Al deze mensen zijn verzekerd bij overlijden.
- Bij blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
- Voor medische kosten.

Uzelf!

Life Pension Plan

• Fiscaal voordelig pensioensparen.
• U hebt recht op een jaarlijkse belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag.

Veilige formule:
KBC-Life Pension Plan is een soepele vorm van verzekerd pensioensparen. Het is een volstrekt veilige formule met gegarandeerde intrestopbrengst.

Hospitalisatieplan

- De hospitalisatieverzekering met spaarformule om later de hogere premies voor uw hospitalisatieverzekering op te vangen.
- Ook wanneer u momenteel een hospitalisatie-verzekering via uw werkgever krijgt aangeboden!
- Extra voordeel bij KBC: Wat u in de loop der jaren ook beslist... de door u gespaarde reserves blijven steeds uw eigendom!

Ongevallenverzekering

De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval.

Doelgroep
Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit uitoefent en zijn gezinsleden.

Er zijn verschillende verzekerbare ongevallensituaties:
- de verzekering L.O. privé-leven.
- de verzekering L.O. privé-leven uitgezonderd verkeer.
- de verzekering L.O. ongevallen verkeer.
- de verzekering L.O. kleinkinderen.

Uitvaartverzekering
Comfortabel: KBC betaalt uw uitvaartkosten
  • Geen financiële zorgen: KBC betaalt uw uitvaartfactuur rechtstreeks aan de begrafenisondernemer
  • U bepaalt zelf het verzekerde bedrag: min. 4 000 euro en max. 10 000 euro
  • U kunt tussentijds het verzekerde bedrag aanpassen
  • Het eventueel saldo gaat naar uw erfgenamen
Levenslang verzekerd Zekerheid:

De polis loopt levenslang

Vrije keuze begrafenisondernemer

U of uw nabestaanden behouden de vrijheid om zelf een begrafenisondernemer te kiezen

Wilsbeschikking

Als u wilt, kunt u op het formulier Wilsbeschikking uw wensen voor uw uitvaart optekenen, zodat uw nabestaanden daarmee rekening kunnen houden

Overlijdensverzekering

  • Een overlijdensverzekering is nodig.
  • Het overlijden van een kostwinner in het gezin heeft vaak zware financiële gevolgen. De rekeningen blijven immers komen.
  • Daarnaast zijn er de extra kosten voor de begrafenis, de successierechten en soms een aanzienlijke ziekenhuisfactuur.

Life Pension Plan Plus

Ouder dan 65 of woningkrediet afbetaald? Blijf genieten van fiscaal voordeel met KBC-Life Pension Plan Plus.

Veilige formule: KBC-Life Pension Plan Plus is een veilige formule met gegarandeerde intrestopbrengst en mogelijke winstdeling.